Woda w Proszku (Sucha Woda)

Woda w proszku (sucha woda) składa się z wody (95%) i silicy (5%). Substancja tworzy proszek, który jest formą wody.

 

Co to jest woda w proszku?

Woda w proszku (sucha woda) to substancja, która składa się głównie z wody (95%) i silicy (5%). Kiedy jest mieszana, tworzy się proszek, który jest formą wody.

Woda w proszku jest interesująca ze względu na swoją zdolność do wchłaniania gazów, co może być użyteczne w przechowywaniu i transportowaniu gazów oraz przyspieszaniu reakcji chemicznych.

Sucha woda ma zdolność do absorbowania gazów i tworzenia hydratów, co czyni ją potencjalnie przydatną w sekwestracji dwutlenku węgla i magazynowaniu i transportowaniu metanu i innych gazów. Może również przyspieszać reakcje chemiczne i być stosowana do przechowywania i transportowania cieczy.

 

woda w proszku

Jak powstaje woda w proszku?

Woda w proszku, znana również jako sucha woda, powstaje poprzez zastosowanie warstwy silikonu nanopowierzchniowego na kroplach wody. Silika jest silnie hydrofobowa, co oznacza, że ​​uniemożliwia kroplom wody połączenie się i powrót do formy ciekłej, tworząc proszek składający się z kropelek wody otoczonych przez cząsteczki silikonu. Ten proces jest napędzany przez niską „lepkość” cząsteczek silikonu dla wody. Woda w proszku jest w stanie wchłonąć znaczne ilości gazów, tworząc tzw. hydraty, co jest uważane za jego najważniejszą cechę.

W artykule Chemical Engineering Research and Design opisano metodę produkcji suchej wody. Metoda ta polega na zamknięciu kropelek cieczy w ochronnej osłonie zbudowanej z autopodobnych nanopoczątków superhydrofobicznych. Proszek ten może być produkowany na skalę przemysłową przy użyciu hydrofobowej krzemionki dymionej i prostych procesów mieszania.

Proces ten wykorzystuje hydrofobiczne cząstki dymionej krzemionki, które są mieszane z roztworem wody, co powoduje powstanie małych kropelek cieczy otoczonych przez warstwę ochronną zbudowaną z nanopoczątków. W efekcie powstaje produkt, który składa się z wysokiej zawartości cieczy (do 98% wagowo), ale ma właściwości przepływu podobne do suchych proszków. Woda może być łatwo uwolniona pod wpływem naprężeń mechanicznych, np. poprzez naniesienie na skórę. Woda jest kompresowana w proszku, aby zwiększyć jej gęstość i ułatwić transport i przechowywanie.

Metody produkcji suchej wody wykorzystują również procesy uzdatniania wody, takie jak usuwanie zanieczyszczeń lub bakterii, przed suszeniem. Woda w postaci proszku jest często stosowana w przemyśle, w przemyśle spożywczym, w przemyśle chemicznym, w medycynie i w różnych gałęziach przemysłu militarnego.

 

Warto wiedzieć

Sucha woda jest tworzona z drobinek wody, które są otoczone przez warstwę silikonu, co zapobiega ich sklejaniu się i utrzymuje je w stanie proszku. Nie jest ona przeznaczona do picia i nie ma informacji na temat jej bezpieczeństwa do spożywania.

 

 1. Zdolność do absorbowania dużych ilości gazów, takich jak dwutlenek węgla, co może być przydatne w procesie sekwestracji gazów cieplarnianych.
 2. Możliwość przechowywania i transportu gazów takich jak metan i propan.
 3. Zwiększenie prędkości reakcji katalizowanych między wodorem a kwasem maleinowym w celu produkcji kwasu sukcynowego, co pozwala na oszczędności energii.
 4. Możliwość przekształcania emulsji w proszek, co ułatwia przechowywanie i transport niebezpiecznych płynów.

 

Czy woda w proszku jest bezpieczna?

Woda w proszku nie jest przeznaczona do spożywania i nie jest bezpieczna do picia. Jest to substancja stworzona do innych celów, takich jak absorpcja i magazynowanie dwutlenku węgla, przyspieszanie reakcji chemicznych i magazynowanie emulsji. Woda w proszku składa się z 95% wody i 5% silicy, a każda cząsteczka składa się z kropli wody otoczonej cząsteczkami silicy. Silica powoduje, że krople wody pozostają suche i nie płyną razem.

Na podstawie dostępnych artykułów naukowych, nie ma informacji na temat bezpieczeństwa wody w proszku dla środowiska. Woda w proszku jest stosowana głównie w przemyśle, jako medium do absorpcji CO2, przyspieszania reakcji chemicznych i magazynowania emulsji. Nie jest przeznaczona do spożycia. Kwestie związane z bezpieczeństwem dla środowiska wymagają dalszych badań.

 

Kto opracował suchą wodę?

Metoda produkcji „suchej wody” została po raz pierwszy opisana w 1964 roku przez Brünner et al. (1964) jednak dopiero w połowie lat 90-tych zaczęto bardziej zainteresowanie tym zjawiskiem, ze względu na szybki rozwój przemysłu kosmetycznego. W ostatnich latach, pojawiło się więcej badań naukowych dotyczących procesu produkcji „sucha woda” i jego potencjalnych zastosowań.

 

Zastosowania wody w proszku

Oto kilka przykładów zastosowania wody w proszku:

 1. Magazynowanie i transport gazów, takich jak węglowodór i metan.
 2. Przyspieszanie reakcji katalitycznych między wodorem a kwasem maleinowym.
 3. Bezpieczne magazynowanie i transport emulsji, czyli mieszanin nie rozpuszczalnych cieczy, takich jak olej i woda.
 4. Sekwestracja dwutlenku węgla jako agent do magazynowania gazów cieplarnianych.
 5. Zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych poprzez usunięcie potrzeby mieszania.

Jakie są zalety stosowania wody w proszku?

Zalety stosowania wody w proszku to:

 1. Zdolność do absorbowania gazów, co może być użyteczne jako środek do sekwestracji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla.
 2. Możliwość przechowywania i transportowania lotnych gazów, takich jak metan i propan, co może być korzystne w przypadku pojazdów napędzanych gazem lub ogniw paliwowych.
 3. Możliwość przyspieszenia reakcji katalitycznych między wodorkiem wodoru a kwasem maleinowym, co pozwala na produkcję kwasu sukcynowego, substancji stosowanej w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
 4. Możliwość przekształcania emulsji, czyli mieszanin płynów nie rozpuszczalnych w sobie, na proszek, co ułatwia transport i przechowywanie potencjalnie niebezpiecznych materiałów.

Gdzie jest największy potencjał na zastosowanie suchej wody w proszku?

Woda w proszku jest innowacyjnym materiałem, więc jego zastosowanie jest jeszcze w fazie rozwoju i nie jest rozpowszechnione. Zastosowanie wody w proszku jest przede wszystkim badane w laboratoriach, a jego potencjalne zastosowanie to m.in. magazynowanie gazów, jako katalizatora w procesach chemicznych czy jako nośnika w emulsjach.

Woda w proszku może być używana w przemyśle przetwórstwa związanym z magazynowaniem i transportem gazów, takich jak metan i dwutlenek węgla, a także w przemyśle chemicznym jako katalizator w reakcjach chemicznych. Może być również stosowana w przemyśle kosmetycznym oraz jako sposób na magazynowanie cennych cieczy.

 

Czy woda w proszku to woda destylowana?

Nie, woda w proszku nie jest wodą destylowaną. Proces destylacji polega na odparowaniu wody, a następnie skropleniu pary wodnej, aby oddzielić cząsteczki wody od innych zanieczyszczeń i minerałów, które mogą być obecne w wodzie. Woda destylowana ma zwykle bardzo niską zawartość minerałów i zanieczyszczeń, co czyni ją popularną w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

 

Czy woda w proszku to sposób na uzdatnianie wody w domu?

Woda w proszku nie jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia ani do uzdatniania wody pitnej. Jeśli chodzi o uzdatnianie wody w domu, istnieją inne, bardziej powszechne metody, takie jak filtrowanie wody przez odwróconą osmozę, filtry do wody lub uzdatniacze chemiczne. Woda w proszku jest raczej używana w przemyśle, jako składnik w produktach kosmetycznych lub jako magazynowanie gazów. 

 

Kiedy woda w proszku jest niewskazana?

 Warto pamiętać, że woda w proszku to nie jest produkt przeznaczony do spożywania, a jego skład chemiczny nie jest taki sam jak zwykłej wody pitnej.

 

Co jest najważniejszym składnikiem suchej wody w proszku?

Najważniejszym składnikiem wody w proszku jest woda, która stanowi około 95% całej mieszanki. Reszta to cząsteczki krzemionki, które otaczają krople wody i uniemożliwiają im zlewanie się i powrót do postaci ciekłej.

 

zalety-woda w proszku

Dlaczego wiele osób nie wie o suchej wodzie w proszku?

Wiele osób nie wie o wodzie w proszku, ponieważ jest to nowy i rzadko stosowany materiał. Zostało po raz pierwszy opracowane w 1968 roku, ale dopiero niedawno zaczęto dostrzegać jego potencjalne zastosowanie w różnych dziedzinach. Woda w proszku jest również trudna do produkcji i jest droga, co również ogranicza jej popularność. Wymaga specjalnego sprzętu i procesów, co czyni ją trudną do dostępności dla większości przedsiębiorstw.

 

Źródła informacji na temat suchej wody w proszku

 • Artykuł „Dry Water: The Next Big Thing in Green Technology?” opublikowany przez American Chemical Society
 • Artykuł „Dry water: A new solution for CO2 storage and more” opublikowany przez Chemistry World
 • Artykuł „Dry Water: A Versatile Material for Energy and Environmental Applications” opublikowany przez ACS Sustainable Chemistry & Engineering
 • Artykuł „Dry water: Powdered water could store carbon dioxide and methane” opublikowany przez New Scientist
 • Artykuł „Dry water powder could revolutionize gas storage” opublikowany przez Chemistry World.

 

Jakie perspektywy na przyszłość ma sucha woda w proszku?

Na podstawie artykułów, perspektywy na przyszłość dla wody w proszku są obiecujące. Zdolność wody w proszku do absorpcji dużych ilości gazów, takich jak dwutlenek węgla i metan, czyni ją interesującą opcją do zastosowania w sektorze energetycznym. Możliwość przechowywania gazów w proszku zwiększa bezpieczeństwo przechowywania i transportu, a także umożliwia łatwiejsze uzyskanie dostępu do złóż gazu ziemnego. Woda w proszku może również przyspieszyć reakcje chemiczne i zwiększyć efektywność energetyczną w przemyśle chemicznym. W przyszłości, woda w proszku może również być używana do bezpiecznego przechowywania i transportu różnych cieczy oraz jako katalizator w różnych reakcjach chemicznych. Jednak nadal istnieje wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania suchej wody w proszku, a dalsze badania i rozwój są potrzebne, aby pełniej zrozumieć i wykorzystać jej potencjał.