Twarda woda

Twarda woda jest dobra dla zdrowia człowieka, bo dostarcza magnezu, wapnia oraz pierwiastków biologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W wodzie mineralnej znajdują się magnez i wapń, które są przydatne w utrzymaniu i profilaktyce zdrowotnej. 

Twarda woda jest zdrowa!

Istnieje powszechne błędne przekonanie, że woda, która osadza kamień w czajnikach i rurach oznacza słabą jakość wody. Odpowiednia ilość pierwiastków biologicznych w wodzie, takich jak magnez, wapń, wodorowęglany, chlorki, sód, siarczany, fluorki, jodki, żelazo i dwutlenek węgla, jest korzystna dla zdrowia człowieka. W szczególności magnez i wapń są ważne dla zdrowia, ale to właśnie od zawartości związków tych dwóch pierwiastków zależy twardość wody.

 

twarda woda zdrowie
magnez w wodzie

Co to jest twarda woda?

Twardość wody jest określana przez zawartość związków wapnia oraz magnezu w wodzie. W trakcie gotowania twardej wody następuje odgazowanie dwutlenku węgla, który łączy węglany wapnia magnezu, które w efekcie wytrącają się w postaci osadu, tzw. kamienia. Twarda woda może mieć stan przejściowy, spowodowany obecnością wodorowęglanu wapnia lub magnezu, który jest usuwany przez gotowanie lub trwały, który pozostaje po gotowaniu.

Jakie są rodzaje twardej wody?

Rodzaje twardości wody ze względu na zawartość:

  • twardość wapniowa – obecność jonów wapnia
  • twardość magnezowa – obecność jonów magnezu
  • twardość węglanową – obecność wodorowęglanów, węglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu
  • twardość niewęglanowa – obecność innych związków wapnia i magnezu (siarczany, chlorki i azotany)

W wodzie naturalnej wapń i magnez występują w różnym stężeniu (50-1000 mg/l). W całkowitej mineralizacji wody związki wapnia przeważają nad związkami magnezu. Ze względów zdrowotnych stężenie wapnia w wodzie pitnej wynosi 30 – 80 mg/l, natomiast stężenie magnezu zalecane jest w stosunku do zawartości jonów siarczanowych (30 – 125 mg/l). Obecność jonów wapnia i magnezu w wodzie pitnej i przemysłowej ma znaczenie techniczne: woda miękka o niskiej zawartości Ca i Mg ma tendencję do korodowania rur, a woda o zbyt wysokiej twardości tworzy osady i zmniejsza nośność rur.

Jakie są stopnie twardości wody?

Zgodnie z PN-ISO 6059 stopień twardości słodkiej wody pitnej określana jest w jednostce zawartości węglanu wapnia na litr (CaCO3/l). Tym samym twardość całkowita wody to zawartość jonów wapnia i magnezu przeliczona na tlenek wapnia. Optymalna twardość wody wynosi 100-500 CaCO3 mg/l.

Stopnie twardości wody określane przez zawartość węglanu wapnia w wodzie:

  • bardzo miękka 0-100 mg CaCO3/L
  • woda miękka 100-200 mg CaCO3/L
  • średnio twardą 200-350mg CaCO3/L,
  • woda twarda 350-550 mg CaCO3/L,
  • woda bardzo twarda powyżej 550 mg CaCO3/L.

 

Wpływ twardej wody na zdrowie

serce

Przewlekły niedobór magnezu związany z małą zawartością tego jonu w wodzie, może prowadzić do choroby mięśnia sercowego. Ze wszystkich składników wody, magnez jest najskuteczniejszy w zapobieganiu tych chorób. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono odwrotną zależność pomiędzy twardością wody pitnej a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Picie twardej wody zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, natomiast picie miękkiej wody zwiększa to ryzyko.

Mózg

W 1957 r. japoński chemik Kobayashi jako pierwszy udowodnił związek między twardością wody a występowaniem chorób naczyniowo-mózgowych, przy czym śmiertelność z powodu chorób naczyniowo-mózgowych była wyższa w regionach o wodzie kwaśnej (miękkiej) w porównaniu z regionami o wodzie zasadowej (twardej).

Mięśnie i zęby

Dwa czynniki decydujące o twardości wody to stężenie wapnia i magnezu. Woda o niskiej zawartości wapnia i niskiej zawartości magnezu (woda miękka) wpływa stopniowo na zubożenie magnezu w organizmie. Niski poziom Ca i Mg w wodzie pitnej jest czynnikiem ryzyka wystąpienia bocznego zaniku mięśni, natomiast wysoki poziom tych składników może mieć działanie ochronne przed próchnicą i chorobami przyzębia.

 

Gotuj w twardej wodzie!

Miękka woda używana do gotowania może zmniejszyć zawartość magnezu i wapnia w produktach spożywczych takich jak mięso i warzywa nawet o 60%. Do gotowania i picia najlepiej używać niezmiękczonej wody. Twarda woda używana do gotowania zmniejsza straty składników i zwiększa zawartość wapnia i magnezu w potrawach.

 

twarda woda gotowanie